مردم اروپا به به قربانیان حملات بروکسل ادای احترام کردند
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

مردم اروپا به به قربانیان حملات بروکسل ادای احترام کردند

سه شب بسیاری از شهرهای اروپا همانند نقاط مختلف شهر بروکسل میزبان مردمی بود که برای ادای احترام به قربانیان حملات بروکسل برای روشن کردن شمع دور هم جمع شده بودند.

سه شب بسیاری از شهرهای اروپا همانند نقاط مختلف شهر بروکسل میزبان مردمی بود که برای ادای احترام به قربانیان حملات بروکسل برای روشن کردن شمع دور هم جمع شده بودند.

سه شنبه شب، سه رنگ پرچم بلژیک بر برج ایفل نقش بست. چندین بنای معروف دیگر در اروپا به احترام قربانیان بروکسل با نور به رنگ پرچم بلژیک درآمد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست