برف در مکزیکو سیتی

برف در مکزیکو سیتی

بارش شدید برف در مکزیک باعث تعطیلی مدارس در هشت ایالت این کشور شد.

بارش شدید برف در مکزیک باعث تعطیلی مدارس در هشت ایالت این کشور شد.

تازه‌ترین ویدیو