ادومنی؛ مرز یونان و مقدونیه

ویدیوها. ادومنی؛ مرز یونان و مقدونیه

هزاران پناهجو و مهاجر در شهر ادومنی در مرز یونان و مقدونیه تجمع کرده اند. مسئولان روزانه فقط به تعداد بسیاری محدودی اجازه عبور به خاک یوگسلاوی سابق را می دهند.

هزاران پناهجو و مهاجر در شهر ادومنی در مرز یونان و مقدونیه تجمع کرده اند. مسئولان روزانه فقط به تعداد بسیاری محدودی اجازه عبور به خاک یوگسلاوی سابق را می دهند.

تازه‌ترین ویدیو