گردباد در مجمع الجزایر فیجی

گردباد در مجمع الجزایر فیجی

سه روز پس از آنکه گردباد سهمگین فیجی را درنوردید و جان ۴۲ تن را گرفت٬ ساکنان این مجمع الجزایر همچنان با عواقب آن دست به گریبان هستند و نیازمند کمک های انسان دوستانه هستند. ساکنان این مناطق همچنین در نگرانی از شیوع بیماری های واگیردار از جمله زیکا و تب دنگی به سر می برند.

سه روز پس از آنکه گردباد سهمگین فیجی را درنوردید و جان ۴۲ تن را گرفت٬ ساکنان این مجمع الجزایر همچنان با عواقب آن دست به گریبان هستند و نیازمند کمک های انسان دوستانه هستند. ساکنان این مناطق همچنین در نگرانی از شیوع بیماری های واگیردار از جمله زیکا و تب دنگی به سر می برند.

تازه‌ترین ویدیو