لذت از مناظر در حمام سونای سیار

ویدیوها. لذت از مناظر در حمام سونای سیار

خودرویی که به یک حمام سونای سیار تبدیل شده در بلندیهای بوداپست، پایتخت مجارستان پذیرای علاقمندان است. مشتریان در کنار حمام سونا می توانند از دیدن چشم انداز خیره کننده رودخانه دانوب نیز لذت ببرند.

خودرویی که به یک حمام سونای سیار تبدیل شده در بلندیهای بوداپست، پایتخت مجارستان پذیرای علاقمندان است. مشتریان در کنار حمام سونا می توانند از دیدن چشم انداز خیره کننده رودخانه دانوب نیز لذت ببرند.

تازه‌ترین ویدیو