روحانی: رای در هفتم اسفند ماه رای به امید خواهد بود

ویدیوها. روحانی: رای در هفتم اسفند ماه رای به امید خواهد بود

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران روز پنجشنبه در سخنرانی خود به مناسبت ۲۲ بهمن با اشاره به انتخابات آینده گفت که رای ملت در هفتم اسفند ماه رای به امید، قانون و دفاع از حقوق خود و ساخت ایران عزیز خواهد بود.

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران روز پنجشنبه در سخنرانی خود به مناسبت ۲۲ بهمن با اشاره به انتخابات آینده گفت که رای ملت در هفتم اسفند ماه رای به امید، قانون و دفاع از حقوق خود و ساخت ایران عزیز خواهد بود.

تازه‌ترین ویدیو