بزن و برقص در ریو!

ویدیوها. بزن و برقص در ریو!

روز یکشنبه طبلها در سراسر شهر ریو دو ژانیرو به صدا درآمدند تا همه خود را برای آغاز فستیوال «سامبادروم» آماده کنند. تمرین رقصنده ها برای شرکت در این فستیوال که از آن به عنوان معروفترین جشن خیابانی جهان نام می برند آغاز شده استصدها رقصنده از مدرسه رقص سامبای «اونیدوس دا ویرادورو» با لباس قرمز و سفید در حال رقص دیده می شوند.

روز یکشنبه طبلها در سراسر شهر ریو دو ژانیرو به صدا درآمدند تا همه خود را برای آغاز فستیوال «سامبادروم» آماده کنند. تمرین رقصنده ها برای شرکت در این فستیوال که از آن به عنوان معروفترین جشن خیابانی جهان نام می برند آغاز شده است
صدها رقصنده از مدرسه رقص سامبای «اونیدوس دا ویرادورو» با لباس قرمز و سفید در حال رقص دیده می شوند.

تازه‌ترین ویدیو