سرمای بی سابقه در آسیا

ویدیوها. سرمای بی سابقه در آسیا

موج سرمای بی سابقه بخشهایی از آسیا را فرا گرفته است. در کره جنوبی صدها پرواز به دلیل شرایط بد آب و هوایی لغو شده اند. گفته می شود که در مناطقی از چین بسیاری از مردم برای اولین بار در عمرشان برف می بینند. سرمای شدید مردم هنگ کنگ را هم غافلگیر کرده است.

موج سرمای بی سابقه بخشهایی از آسیا را فرا گرفته است. در کره جنوبی صدها پرواز به دلیل شرایط بد آب و هوایی لغو شده اند. گفته می شود که در مناطقی از چین بسیاری از مردم برای اولین بار در عمرشان برف می بینند. سرمای شدید مردم هنگ کنگ را هم غافلگیر کرده است.

تازه‌ترین ویدیو