خوشحالی یک پاندا در میان برف
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

خوشحالی یک پاندا در میان برف

«تیان تیان» نام یک پادای نر در باغ وحش اسمیتسونین در واشینگتن دی سی آمریکا است. این پاندا بیشترین توجه رسانه ها را در جریان پوشش اخبار کولاک در پایتخت آمریکا به خود جلب کرد.

«تیان تیان» نام یک پادای نر در باغ وحش اسمیتسونین در واشینگتن دی سی آمریکا است. این پاندا بیشترین توجه رسانه ها را در جریان پوشش اخبار کولاک در پایتخت آمریکا به خود جلب کرد.

کولاک زندگی میلیون ها نفر را در ساحل شرقی آمریکا با مشکل روبرو کرد اما تیان تیان(به معنای «بیشتر و بیشتر») از برف و سرمایی که پایتخت آمریکا را فلج کرد، به نظر بسیار هیجان زده می رسد. این ویدئو را باغ وحش ملی اسمیتسونین در حساب توئیتر خود منتشر کرد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست