بازدید رئیس مجمع عمومی سازمان ملل از اردوگاه آوارگان زعتری در اردن

ویدیوها. بازدید رئیس مجمع عمومی سازمان ملل از اردوگاه آوارگان زعتری در اردن

موگنس لیکه توفت، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از اردوگاه آوارگان زعتری در اردن بازدید می کند. آقای لیکه توفت می گوید هدف از این دیدار آشنایی با مشکلات آوارگان از نزدیک و جلب حمایت کشورهای جهان از آوارگان و هم چنین کشورهای میزبان آنهاست.

موگنس لیکه توفت، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از اردوگاه آوارگان زعتری در اردن بازدید می کند. آقای لیکه توفت می گوید هدف از این دیدار آشنایی با مشکلات آوارگان از نزدیک و جلب حمایت کشورهای جهان از آوارگان و هم چنین کشورهای میزبان آنهاست.

تازه‌ترین ویدیو