مراسم خاج شویان در صربستان

ویدیوها. مراسم خاج شویان در صربستان

کلیسای ارتدوکس صربستان مراسم خاج شویان یا صلیب شویان را که یادمان تعمید عیسی مسیح است، برگزار می کند. نیایش مذهبی و شنا کردن در آب سرد رودخانه یا دریاچه برای رسیدن به صلیب مقدس از جمله برنامه های این مراسم ویژه مذهبی است.

کلیسای ارتدوکس صربستان مراسم خاج شویان یا صلیب شویان را که یادمان تعمید عیسی مسیح است، برگزار می کند. نیایش مذهبی و شنا کردن در آب سرد رودخانه یا دریاچه برای رسیدن به صلیب مقدس از جمله برنامه های این مراسم ویژه مذهبی است.

تازه‌ترین ویدیو