ژاپن: خوشنیوسی و نقاشی به سبک فیل ها

ویدیوها. ژاپن: خوشنیوسی و نقاشی به سبک فیل ها

بازدیدکنندگان از یک باغ وحش در ایچیهارا (شهری در نزدیکی توکیو) مسحور هنرنمایی دو فیل هستند که مهارت خود را در خوشنویسی و نقاشی به نمایش می گذاشته اند. در سال 2016 که سال میمون لقب گرفته، یوکیما فیل هشت ساله با قلمویی سر یک میمون را نقاشی می کند و ریریکا خواهر دو ساله یوکیما نام خود را به حروف چینی بر روی تابلو می نویسد. این نخستین نمایش عمومی این دو فیل بوده است.

بازدیدکنندگان از یک باغ وحش در ایچیهارا (شهری در نزدیکی توکیو) مسحور هنرنمایی دو فیل هستند که مهارت خود را در خوشنویسی و نقاشی به نمایش می گذاشته اند. در سال 2016 که سال میمون لقب گرفته، یوکیما فیل هشت ساله با قلمویی سر یک میمون را نقاشی می کند و ریریکا خواهر دو ساله یوکیما نام خود را به حروف چینی بر روی تابلو می نویسد. این نخستین نمایش عمومی این دو فیل بوده است.

تازه‌ترین ویدیو