شیرجه در سال جدید

ویدیوها. شیرجه در سال جدید

گروهی از اهالی شهر رم در سرمای زمستان با شیرجه زدن در رودخانه شهر، فرا رسیدن سال جدید میلادی را جشن می گیرند. شیرجه در این رودخانه در روز اول سال سنتی شصت ساله در شهر رم است.

گروهی از اهالی شهر رم در سرمای زمستان با شیرجه زدن در رودخانه شهر، فرا رسیدن سال جدید میلادی را جشن می گیرند. شیرجه در این رودخانه در روز اول سال سنتی شصت ساله در شهر رم است.

تازه‌ترین ویدیو