هتل «عنوان» دوبی در آتش

ویدیوها. هتل «عنوان» دوبی در آتش

در شب سال نوی میلادی شعله های آتش، تقریبا تمام طبقات هتل «عنوان» دوبی را فرا گرفت. این هتل در نزدیکی برج «خلیفه» در مرکز دوبی واقع است. دست کم چهارده نفر بر اثر این حادثه مجروح شدند.

در شب سال نوی میلادی شعله های آتش، تقریبا تمام طبقات هتل «عنوان» دوبی را فرا گرفت. این هتل در نزدیکی برج «خلیفه» در مرکز دوبی واقع است. دست کم چهارده نفر بر اثر این حادثه مجروح شدند.

تازه‌ترین ویدیو