آنگلا مرکل و گرگ

آنگلا مرکل و گرگ

آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در جریان برگزاری کنگره حزبش (دموکرات مسیحی) در شهر کالسروهه یک گرگ اسباب بازی هدیه گرفت. مرکل در حالی در برابر کنگره حزبش ظاهر شد که تنش هایی در حزب دموکرات مسیحی درباره نوع مواجهه او با بحران پناهجویان وجود دارد.

آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در جریان برگزاری کنگره حزبش (دموکرات مسیحی) در شهر کالسروهه یک گرگ اسباب بازی هدیه گرفت. مرکل در حالی در برابر کنگره حزبش ظاهر شد که تنش هایی در حزب دموکرات مسیحی درباره نوع مواجهه او با بحران پناهجویان وجود دارد.

تازه‌ترین ویدیو