ایتالیا: آتشفشان اتنا فوران کرد

ویدیوها. ایتالیا: آتشفشان اتنا فوران کرد

آتشفشان اتنا در جزیره سیسیل ایتالیا طی چند روز اخیر فوران کرد. خاک و خاکستر این آتشفشان، شهر رِجّو کالابریا را فرا گرفت.

آتشفشان اتنا در جزیره سیسیل ایتالیا طی چند روز اخیر فوران کرد. خاک و خاکستر این آتشفشان، شهر رِجّو کالابریا را فرا گرفت.

تازه‌ترین ویدیو