استخر پارتی میمون ها

ویدیوها. استخر پارتی میمون ها

بیش از ۹۰ میمون در اولین استخر پارتی زمستانی امسال در شمال هوکایدو ژاپن شرکت کردند.

بیش از ۹۰ میمون در اولین استخر پارتی زمستانی امسال در شمال هوکایدو ژاپن شرکت کردند.

تازه‌ترین ویدیو