سیل در چنای هند

ویدیوها. سیل در چنای هند

بارش باران سنگین به مدت چند روز سبب به راه افتادن سیل در چنای، مرکز استان تامیل نادو در جنوب شبه قاره هند شد. به دنبال جاری شدن سیل، فرودگاه این شهر تعطیل شد و بسیاری از ساکنان منطقه نیز مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند.

بارش باران سنگین به مدت چند روز سبب به راه افتادن سیل در چنای، مرکز استان تامیل نادو در جنوب شبه قاره هند شد. به دنبال جاری شدن سیل، فرودگاه این شهر تعطیل شد و بسیاری از ساکنان منطقه نیز مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند.

تازه‌ترین ویدیو