خیابانهای بروکسل خالی و سوت و کور

ویدیوها. خیابانهای بروکسل خالی و سوت و کور

مرکز مدیریت بحران بلژیک روز شنبه سطح هشدارهای امنیتی را در بروکسل به درجه چهار ارتقا داد که نشان از«تهدید جدی و قریب الوقوع» دارد.

مرکز مدیریت بحران بلژیک روز شنبه سطح هشدارهای امنیتی را در بروکسل به درجه چهار ارتقا داد که نشان از«تهدید جدی و قریب الوقوع» دارد.

تازه‌ترین ویدیو