وحشت مردم در میدان «جمهوری» پاریس بدنبال پرتاب ترقه

وحشت مردم در میدان «جمهوری» پاریس بدنبال پرتاب ترقه

پرتاب ترقه در میدان «جمهوری» پاریس بار دیگر موجب ترس و وحشت مردمی شد که برای بزرگداشت قربانیان حملات روز جمعه اجتماع کرده بودند.

پرتاب ترقه در میدان «جمهوری» پاریس بار دیگر موجب ترس و وحشت مردمی شد که برای بزرگداشت قربانیان حملات روز جمعه اجتماع کرده بودند.

تازه‌ترین ویدیو