وحشت مردم در میدان «جمهوری» پاریس بدنبال پرتاب ترقه
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

وحشت مردم در میدان «جمهوری» پاریس بدنبال پرتاب ترقه

پرتاب ترقه در میدان «جمهوری» پاریس بار دیگر موجب ترس و وحشت مردمی شد که برای بزرگداشت قربانیان حملات روز جمعه اجتماع کرده بودند.

پرتاب ترقه در میدان «جمهوری» پاریس بار دیگر موجب ترس و وحشت مردمی شد که برای بزرگداشت قربانیان حملات روز جمعه اجتماع کرده بودند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست