حملات تروریستی پاریس: صحنه های جنگی در کف خیابان

حملات تروریستی پاریس: صحنه های جنگی در کف خیابان

پاریس شب گذشته شاهد چندین حمله زنجیره ای بود. نیروهای امنیتی بسرعت خیابان های شهر را به کنترل خود در آوردند.

پاریس شب گذشته شاهد چندین حمله زنجیره ای بود. نیروهای امنیتی بسرعت خیابان های شهر را به کنترل خود در آوردند.

تازه‌ترین ویدیو