اولین حضور بابانوئل پیش از سال نو میلادی در آلمان

اولین حضور بابانوئل پیش از سال نو میلادی در آلمان

بابانوئل (سانتا) پیش از سال نو میلادی برای اولین بار در یک اداره پست در یکی از شهرهای آلمان دیده شده است.

بابانوئل (سانتا) پیش از سال نو میلادی برای اولین بار در یک اداره پست در یکی از شهرهای آلمان دیده شده است.

تازه‌ترین ویدیو