ستاره استرالیایی کریسمس را به لندن آورد

ستاره استرالیایی کریسمس را به لندن آورد

کایلی مینوگ، ستاره پاپ محبوب استرالیایی چراغ هایی را که به مناسبت جشن کریسمس در خیابان آکسفورد در مرکز لندن کار گذاشته شده را در حضور صدها تن از هوادارانش روشن کرد.

کایلی مینوگ، ستاره پاپ محبوب استرالیایی چراغ هایی را که به مناسبت جشن کریسمس در خیابان آکسفورد در مرکز لندن کار گذاشته شده را در حضور صدها تن از هوادارانش روشن کرد.

تازه‌ترین ویدیو