درگیری در الخلیل

درگیری در الخلیل

معترضان فلسطینی در شهر الخلیل در اعتراض به اسرائیل به خیابانها آمدند. تظاهرکنندگان از اسرائیل می خواهند که اجساد فلسطینیهایی را که در هفته های اخیر کشته شده اند به آنها تحویل دهد. به گفته اسرائیل این افراد تلاش کرده بودند که با چاقو به شهروندان و نیروهای امنیتی اسرائیلی حمله کنند.

معترضان فلسطینی در شهر الخلیل در اعتراض به اسرائیل به خیابانها آمدند. تظاهرکنندگان از اسرائیل می خواهند که اجساد فلسطینیهایی را که در هفته های اخیر کشته شده اند به آنها تحویل دهد. به گفته اسرائیل این افراد تلاش کرده بودند که با چاقو به شهروندان و نیروهای امنیتی اسرائیلی حمله کنند.

تازه‌ترین ویدیو