تظاهرات کارگری در آفریقای جنوبی
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

تظاهرات کارگری در آفریقای جنوبی

هزاران کارگر بخش صنعتی در آفریقای جنوبی به دعوت سندیکای خود و برای اعتراض به فساد مالی به خیابان آمدند.

هزاران کارگر بخش صنعتی در آفریقای جنوبی به دعوت سندیکای خود و برای اعتراض به فساد مالی به خیابان آمدند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست