پناهجویان تازه از راه رسیده در مرز صربستان

پناهجویان تازه از راه رسیده در مرز صربستان

پناهجویان در یک مرکز ثبت نام در مرز صربستان به سوی موانع هجوم می آورند و از روی آنها می گذرند. بنا بر گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد روزانه هزاران پناهجو به این منطقه ی مرزی سرازیر می شوند.

پناهجویان در یک مرکز ثبت نام در مرز صربستان به سوی موانع هجوم می آورند و از روی آنها می گذرند. بنا بر گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد روزانه هزاران پناهجو به این منطقه ی مرزی سرازیر می شوند.

تازه‌ترین ویدیو