الیزابت دوم: در راه ثبت رکوردی جدید

ویدیوها. الیزابت دوم: در راه ثبت رکوردی جدید

الیزابت دوم، ملکه بریتانیا و همسرش، شاهزاده فیلیپ روز چهارشنبه ۹ سپتامبر مسیر جدید قطار در امتداد مرز اسکاتلند را افتتاح کرد. این روز مصادف بود با آغاز حکمرانی او به عنوان فردی با طولانی ترین دوره سلطنت در تاریخ بریتانیا. در حال حاضر ۶۳ سال و هفت ماه از زمان تاجگذاری ملکه الیزابت در بریتانیا می گذرد.

الیزابت دوم، ملکه بریتانیا و همسرش، شاهزاده فیلیپ روز چهارشنبه ۹ سپتامبر مسیر جدید قطار در امتداد مرز اسکاتلند را افتتاح کرد. این روز مصادف بود با آغاز حکمرانی او به عنوان فردی با طولانی ترین دوره سلطنت در تاریخ بریتانیا. در حال حاضر ۶۳ سال و هفت ماه از زمان تاجگذاری ملکه الیزابت در بریتانیا می گذرد.

تازه‌ترین ویدیو