جشنواره پانک ها در استونی

ویدیوها. جشنواره پانک ها در استونی

هزاران نفر از طرفداران موسیقی پانک در شهر راکوره در استونی گرد هم آمدند تا در جشنواره بزرگ پانک این کشور شرکت کنند. شرکت کنندگان در جشنواره پانک با آهنگ هایی از «سکس پیستولز»، گروه انگلیسی دهه هفتاد تا گروه روسی «پوسی رایوت» همخوانی کردند و رقصیدند.

هزاران نفر از طرفداران موسیقی پانک در شهر راکوره در استونی گرد هم آمدند تا در جشنواره بزرگ پانک این کشور شرکت کنند. شرکت کنندگان در جشنواره پانک با آهنگ هایی از «سکس پیستولز»، گروه انگلیسی دهه هفتاد تا گروه روسی «پوسی رایوت» همخوانی کردند و رقصیدند.

تازه‌ترین ویدیو