آبتنی یک خرس در استخر

ویدیوها. آبتنی یک خرس در استخر

تنها چیزی که می تواند به استراحت بیشتر این خرس شجاع کمک کند احتمالا دراز کشیدن زیر آفتاب در کنار استخر است.

تنها چیزی که می تواند به استراحت بیشتر این خرس شجاع کمک کند احتمالا دراز کشیدن زیر آفتاب در کنار استخر است.

این تصاویر از آبتنی این خرس در یک استخر خصوصی در منطقه ونکوور شمالی در کانادا گرفته شده است.

این خرس با ضربه زدن به بخشی از حفاظها وارد این حیاط شد و پس از آبتنی در استخر و پیش از ترک محل به آبتنی در استخر آب گرم نیز پرداخت.

تازه‌ترین ویدیو