جشن یک سالگی ملغا شدن زندان همجنس گرایان در اوگاندا

ویدیوها. جشن یک سالگی ملغا شدن زندان همجنس گرایان در اوگاندا

فعالان اوگاندایی یک سال پس از آنکه دولت این کشور قانون زندانی کردن همجنس خواهان را ملغا کرد، یک جشن راهپیمایی را در خیابان برگزار می کنند.

فعالان اوگاندایی یک سال پس از آنکه دولت این کشور قانون زندانی کردن همجنس خواهان را ملغا کرد، یک جشن راهپیمایی را در خیابان برگزار می کنند.

تازه‌ترین ویدیو