آماده شدن برای سفر به مریخ

آماده شدن برای سفر به مریخ

محققان در اتریش تلاش می کنند تا شرایط سفر به کره مریخ را در یک یخچال طبیعی در ارتفاعات این کشور، شبیه سازی کنند.

محققان در اتریش تلاش می کنند تا شرایط سفر به کره مریخ را در یک یخچال طبیعی در ارتفاعات این کشور، شبیه سازی کنند.

تازه‌ترین ویدیو