مسابقات گوزن سواری در روسیه

ویدیوها. مسابقات گوزن سواری در روسیه

آغاز مسابقات گوزن سواری در مناطق شمالی ننتز در روسیه همزمان با آغاز تعطیلات تابستانی.

آغاز مسابقات گوزن سواری در مناطق شمالی ننتز در روسیه همزمان با آغاز تعطیلات تابستانی.

تازه‌ترین ویدیو