نخست وزیر یونان مقابل نمایندگان پارلمان اروپا

ویدیوها. نخست وزیر یونان مقابل نمایندگان پارلمان اروپا

آلکسیس سیپراس، روز چهارشنبه به نمایندگان پارلمان اروپا گفت که کشورش پیشنهاد جامعی برای دریافت کمک مالی دیگری تهیه کرده که جزئیات آن را در روزهای آینده شرح خواهد داد. او گفت یونان می خواهد به توافقی دست یابد که به بحران مالی کنونی بطور قطعی پایان دهد. او تاکید کرد که نتیجه همه پرسی روز یکشنبه گذشته به معنای جدایی از اتحادیه اروپا نیست.

آلکسیس سیپراس، روز چهارشنبه به نمایندگان پارلمان اروپا گفت که کشورش پیشنهاد جامعی برای دریافت کمک مالی دیگری تهیه کرده که جزئیات آن را در روزهای آینده شرح خواهد داد. او گفت یونان می خواهد به توافقی دست یابد که به بحران مالی کنونی بطور قطعی پایان دهد. او تاکید کرد که نتیجه همه پرسی روز یکشنبه گذشته به معنای جدایی از اتحادیه اروپا نیست.

تازه‌ترین ویدیو