اسپانیا: نبرد سنتی شراب
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

اسپانیا: نبرد سنتی شراب

هر سال در روز ۲۹ ژوئن شهر هارو در قلب استان لاریوخا صحنه نبردی بزرگ است. هزاران اسپانیایی با استفاده از تمامی ابزار موجود یکدیگر را غرق شراب می کنند. در ابتدای صبح مردم برای رسیدن به سن فلیس از کوه بالا می روند و در مراسم عشای ربانی برای قدیس حافظ شهرشان دعا می کنند.

هر سال در روز ۲۹ ژوئن شهر هارو در قلب استان لاریوخا صحنه نبردی بزرگ است. هزاران اسپانیایی با استفاده از تمامی ابزار موجود یکدیگر را غرق شراب می کنند. در ابتدای صبح مردم برای رسیدن به سن فلیس از کوه بالا می روند و در مراسم عشای ربانی برای قدیس حافظ شهرشان دعا می کنند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست