توله سگ های که خورده می شوند

ویدیوها. توله سگ های که خورده می شوند

گروه کوچکی از طرفداران حقوق حیوانات در اعتراض به فستیوالی که در طی آن سگ ها پخته و مصرف می شوند، اعتراض کردند. این فستیوال در شهر یولین چین برگزار می شود.

گروه کوچکی از طرفداران حقوق حیوانات در اعتراض به فستیوالی که در طی آن سگ ها پخته و مصرف می شوند، اعتراض کردند. این فستیوال در شهر یولین چین برگزار می شود.

تازه‌ترین ویدیو