فعالان تبتی به برگزاری بازیهای المپیک زمستانی  ۲۰۲۲ در پکن اعتراض دارند

ویدیوها. فعالان تبتی به برگزاری بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۲۲ در پکن اعتراض دارند

یک گروه کوچک از تظاهرکنندگان تبتی هنگام ارائه پیشنهاد پکن برای پذیرش بازیهای المپیک زمستانی سال ۲۰۲۲ در لوزان سوییس با نمایشی اعتراض خود را نشان دادند.

یک گروه کوچک از تظاهرکنندگان تبتی هنگام ارائه پیشنهاد پکن برای پذیرش بازیهای المپیک زمستانی سال ۲۰۲۲ در لوزان سوییس با نمایشی اعتراض خود را نشان دادند.

تازه‌ترین ویدیو