کارت پستال از جمهوری آذربایجان؛ دسر «حلوا»

کارت پستال از جمهوری آذربایجان؛ دسر «حلوا»
نگارش از Euronews