کارت پستال از ژاپن؛ یک تجربه ذن واقعی

کارت پستال از ژاپن؛ یک تجربه ذن واقعی
نگارش از Euronews

دور شدن از هیاهو و استرسهای زندگی روزانه مخصوصا موقع سفر کار دشواری است. یک کلاس مراقبه بهترین راه حل برای کسانی است که بدنبال آرامش و استراحت می گردند.

درباره ژاپن

  • ژاپن جزیره ای در شرق آسیاست
  • جمعیت ژاپن بیش از ۱۲۷ میلیون نفر است
  • مساحت خشکی در ژاپن کمتر از ۳۷۸ متر مربع است
  • واحد پول ژاپن «ین» است
  • شینتو و بودیسم دو دین رسمی در ژاپن هستند

بهترین کار برای آرام کردن ذهن و رسیدن به احساس سبکی، رفتن به معبدی در ژاپن است. با شرکت در کلاسهای مراقبه در معبد «شونکوین» در شهر کیوتوی ژاپن می توان به یک تجربه ذن واقعی دست یافت.

مربی مراقبه در این معبد می گوید: «صورتمان را مستقیم رو به جلو نگاه می داریم تنها چشم هامان به زمین دوخته شده و به نقطه ای نگاه می کنیم که ۹۰ سانتی متر با ما فاصله دارد و چشم هامان را کمی روی آن نقطه متمرکز می کنیم.»