More about this topic

باستان شناسی

موضوعات داغ روز

More about this topic

حفاری‌ها در یک سایت باستان‌شناسی
در حال نمایش بعدی
AP
در حال نمایش بعدی
تصویرسازی از وضعیت قبیله باستانی در ۵ هزار سال پیش
در حال نمایش بعدی
تیشه‌مشتی‌‌های کشف شده
در حال نمایش بعدی
آگهی
نقاشی دیواری کشف‌شده از ویرانه‌های شهر پمپئی
در حال نمایش بعدی
لوح سنگی خط میخی متعلق به عراق
در حال نمایش بعدی
عکس تزیینی است
در حال نمایش بعدی
اولین مورد سرطان ثبت شده ۱.۷ میلیون سال پیش رخ داد. این سرطان در استخوان انگشت پای یکی از بستگان اولیه انسان پیدا شده است.
در حال نمایش بعدی