ساخت میکروسکوپ هلیومی در دانشگاه نیوکاسل استرالیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ساخت میکروسکوپ هلیومی در دانشگاه نیوکاسل استرالیا

پژوهشگران استرالیایی میکروسکوپی ساخته اند که به آنها امکان می دهد گیاهان، جانوران، انسان و حتی انگلها و باکتریها را دقیقتر از گذشته بررسی کنند.

این میکروسکوپ هلیومی در دانشگاه نیوکاسل در شمال سیدنی ساخته شده است. با این میکروسکوپ دانشمندان قادر به دیدن سطوحی هستند که تا به حال ممکن نبوده است. نور میکروسکوپهای معمولی به بافتها و سطوح حساس آسیب می زند درحالی که استفاده از پرتو هلیم امکان بررسی این مولکولها را ممکن می کند.

پروفسور پل داستور از دانشگاه نیوکاسل می گوید: «برای اولین بار نه تنها می توانیم سطح بلکه مواد تشکیل دهنده سطح را ببینیم. در تصویرها تفاوتهایی بر اساس خصوصیات شیمیایی سطح مشاهده کرده ایم.»

پل داستور می افزاید نمونه های بیولوژیک و هر نمونه غیربیولوژیک حساس دیگر در اثر حرارت نور میکروسکوپ معمولی آسیب می بینند و یا از بین می روند، حال آنکه به عنوان نمونه با استفاده از این میکروسکوپ هلیومی می توان سطح میکروسکوپی سلول رنگهای خورشیدی را بررسی کرد که تا به حال ممکن نبوده است.

گام بعدی، ساختن میکروسکوپ کوچکتر و قویتری است که تصویر سه بعدی می گیرد. به گفته این دانشمندان ساخت آن بین یک ۱۲ تا ۱۸ ماه طول می کشد.