دلایل و پیامدهای کاهش قیمت نفت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دلایل و پیامدهای کاهش قیمت نفت

در چند هفته گذشته قیمت نفت به شکل چشمگیری کاهش یافت. اینک نیز با توجه به شرایط بازارهای سهام در چین به نظر می رسد که نوسانات قیمت نفت ادامه خواهد یافت.

چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، بزرگترین وارد کننده نفت نیز هست و سرمایه گذاران از چشم انداز کند شدن آهنگ رشد اقتصادی چین هراسان شده اند.

با این حال کاهش میزان تقاضای نفت تنها آخرین پرده از نمایش کاهش قیمت نفت است.

چرا قیمت نفت خام از ماه ژوئن ۲۰۱۴ به کمتر از نصف کاهش یافته است؟ در این برنامه «نبض تجارت» می بینیم که دلیل پدیده «اشباع نفت» چیست؟

همچنین به مهمترین پیامدهای کاهش قیمت نفت می پردازیم. پیامدهایی که صنعت تولید، کشورهای صادر کننده و مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار داده است.

در نهایت به کمک کارشناس برنامه تلاش می کنیم به مهمترین سوال پاسخ دهیم: اکنون در بازار نفت چه رخ خواهد داد؟