آثار توافق بین یونان و بستانکاران بر اقتصاد این کشور

آثار توافق بین یونان و بستانکاران بر اقتصاد این کشور
نگارش از Euronews

پس از هفده ساعت مذاکره بین یونان و بستانکاران این کشور طرفین بر سر اجرای تدابیر جدید به توافق رسیدند. این تدابیر از برنامه های چند هفته پیش که یونان

پس از هفده ساعت مذاکره بین یونان و بستانکاران این کشور طرفین بر سر اجرای تدابیر جدید به توافق رسیدند. این تدابیر از برنامه های چند هفته پیش که یونان آنها را رد کرد بود سختر ارزیابی شده است.

آلکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان که با معرفی یک برنامه اقتصادی ضد ریاضتی به قدرت رسید با کاهش هزینه های دولتی و اجرای اصلاحات در بخشهایی که در همه پرسی رای منفی به آن داده بودند موافقت کرد.

توافقی که روز دوشنبه بدست آمد بعضی ها آنرا نتیجه نوعی شکنجه برای سیپراس توصیف کرده اند. اما آیا همین تحلیل را می توان برای اقتصاد یونان بکار برد؟

مطالب مرتبط