تمرین راهپیمایی فضایی برای فضانوردان

تمرین راهپیمایی فضایی برای فضانوردان
نگارش از Euronews

در برنامه دانشکده فضانوردی این ماه به کلن می رویم تا با برخی از چالشهای یادگرفتن قدم زدن در فضا آشنا شویم. هروه استونین، مربی راهپیمایی فضایی در

در برنامه دانشکده فضانوردی این ماه به کلن می رویم تا با برخی از چالشهای یادگرفتن قدم زدن در فضا آشنا شویم.

هروه استونین، مربی راهپیمایی فضایی در آژانس فضایی اروپا در شهر کلن آلمان به آموزش فضانوردان آژانس فضایی اروپا می پردازد. او با نشان دادن یک مخزن آب می گوید: «در این مخزن بزرگ آب ما معیارسنجهایی را با هم ترکیب کرده ایم و با ابزاری که در قسمت دیگر قرار دارد، تمرین را آغاز می کنیم.»

هروه استونین می گوید: «یکی از چالشها در زمان راهپیمایی فضایی این است که شما باید از دو طرف با سیم و به دلایل ایمنی به بدنه فضاپیما و ایستگاه وصل باشید.»

او می افزاید: «اگر در فضا رها شوید، همچون فیلم جاذبه (Gravity)، می توانید سیم را بکشید و به ایستگاه برگردید.»

هروه استونین تخت کفشهای آزمایش راهپیمایی فضایی را نشان می دهد و می گوید: «تخت این کفشها جنسی همچون لباس فضایی دارند و اکنون با استفاده از تخته این کفشها است که فضانورد می تواند پایش را بر روی زمین نگاه دارد و سپس با دستانش کار کند.»

در فرایند شبیه سازی راهپیمایی فضایی حتی به کلاه های خاص فضانوردان فکر شده است. هروه استونین در اینباره می گوید: «برای شبیه سازی کلاه فضانوردان ما از یک ماسک استفاده می کنیم که در درون آن دید محدودی داریم.»

به گفته هروه استونین بسیار مهم است که فضانوردان جهت حفظ ایمنی و کارآیی خود تمرین راهپیمایی فضایی دیده باشند.

مطالب مرتبط