اندازه گیری میدان مغناطیسی زمین به کمک ماهواره ها

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اندازه گیری میدان مغناطیسی زمین به کمک ماهواره ها

مگنتوسفر یا میدان مغناطیسی زمین، یک سپر نامرئی برای سیاره ما است و آن را از اشعه های مضر خورشید محافظت می کند. زندگی بر روی کره زمین بدون میدان مغناطیسی که از آن حفاظت می کند، امکان پذیر نیست. ميدان مغناطيسی، دائما در حال تغيير و قطب های آن در حال حرکت و جابه جایی هستند.

برای مطالعه بیشتر میدان مغناطیسی زمین، پژوهشگران مغناطیس سنج هایی را به مدار می فرستند که می توانند با دقت بالا، جهت و میزان میدان مغناطیسی در سراسر کره زمین را اندازه گیری کنند. اطلاعات جدید کمک خواهد کرد تا درک کنیم چرا سپر نامرئی زمین در حال محو شدن است، و آیا قطب های مغناطیسی بکلی تغییر خواهند کرد؟