رازهای سیاره زهره

رازهای سیاره زهره
نگارش از Euronews

زهره، همزاد زمین، نماد عشق، سیاره ای دیگر در منظومه شمسی، سیاره ای که درخشندگی آن چشم نواز بامدادان است. زهره و عطارد، نزدیکترین سیاره ها به زمین اند. در برنامه فضا، رازهای این سیاره اسرار آمیز را می شکافیم.

مطالب مرتبط