جراحی دقیق تر با استفاده از مدل فیزیولوژی مجازی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جراحی دقیق تر با استفاده از مدل فیزیولوژی مجازی

اینجا در بیمارستانی در بروکسل، جراحان سرگرم ریشه کن کردن یک غده سرطانی روی کبد بیمارند. اما آنها تنها نیستند، بلکه یک مدل کامپیوتری سه بعدی دستیار آنهاست که فیزیولوژی مجازی نام گرفته است.

در برنامه این هفته جهان آینده