مقابله با مشکلات غیرمنتظره پرواز از طریق شبیه سازی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مقابله با مشکلات غیرمنتظره پرواز از طریق شبیه سازی

چگونه باید هواپیمایی را که از مسیر خود منحرف و دچار مشکلات غیر منتظره می شود کنترل کرد؟ کابین های موجود شبیه ساز وضعیت پرواز، برای آموزش کامل خلبانان در این زمینه، تحرک لازم را ندارند. اکنون پژوهشگران یک کابین پیشرفته، برای شبیه سازی شرایط فوق العاده اضطراری، که دارای برنامه ریزی ویژه است را برای این منظور طراحی کرده اند.
جزئیات این طرح در برنامه “جهان آینده”.