اروپا به سالخوردگان خود می اندیشد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اروپا به سالخوردگان خود می اندیشد

امسال سال اروپایی سالخوردگی فعال است. ما به شمال سوئد و جنوب اسپانیا رفتیم تا بفهمیم پژوهشگران از چه فن آوری هایی استفاده می کنند تا استقلال و کیفیت زندگی سالخوردگان مبتلا به فراموشی یا بیماری انسداد ریوی مزمن را بهبود بخشند.

همه جزییات را در برنامه این هفته جهان آینده ببینید.