ماهواره هایی کوچک و زیبا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ماهواره هایی کوچک و زیبا

فضا برای انسان یک مرز بی انتهاست. به طور معمول سحرانگیز و رویایی است، اما می تواند محیطی خطرناک نیز تلقی شود. 
 
فرستادن دستگاه های ساخت انسان به فضا، هنوز دارای مشکلاتی ناشناخته است. سازمان فضایی اروپا تلاش کرده تا با بازسازی این مشکلات بر روی زمین به آزمایش و رفع آنها بپردازد. ماهواره های کوچک “پروبا” بخشی از این تلاش است.
 
برخی ها به طنز، این ماهواره ها را به ماشین های لباسشویی کوچک در فضا تشبیه می کنند، اما آنها ثابت کرده اند که کارآیی بسیار بیشتری دارند.