داستان یک ماهواره

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
داستان یک ماهواره

برای هر چیزی پایانی است. و این چه برای انسان ها و چه ماهواره ها مصداق دارد. پس از شانزده سال خدمات مفید و کاربردی، ماهوارۀ تحقیقاتی “ای آر اِس 2“محکوم به نابودی است. داستان این ماهواره، موضوع این برنامۀ فضا است.